• SPECJALISTYCZNA KADRA

  Kadra wykładowców to ok.50 specjalistów. Nasi trenerzy to doświadczona i wyspecjalizowana kadra.

 • O NAS
  O NAS

  Jako Ośrodek Szkoleniowy organizujemy szkolenia z różnych zakresów: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowujących do egzaminu na uprawnienia; energetyczne ( palacz kotłów C.O., itp.), urządzenia techniczne (dźwigi towarowo-osobowe, suwnice, itp.) i wiele innych - w zależności od potrzeb zakładu pracy

 • ORGANIZACJA SZKOLENIOWA
  ORGANIZACJA SZKOLENIOWA

  Firma posiada własną salę wykładową, w której organizowane są zajecia dla grup do 12 osób. Jednak oprócz szkoleń stacjonarnych, bardzo czesto organizuje szkolenia wyjazdowe. Przy szkoleniach zleconych program i warunki organizacyjne są każdorazowo uzgadniane ze Zleceniodawcą.

O firmie

Firma Usługowo-Handlowa KRYSKO Krystyna Kozłowska  została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 12 września 1997 roku, z przedmiotem wykonywanej działalności m.in. edukacja - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia.  

 

W 2011 roku w ramach istniejącej firmy powstała niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego o nazwie: KRYSKO-OŚRODEK EDUKACYJNY, posiadająca wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nr 316  w Urzędzie Miasta Olsztyna.

Organizujemy szkolenia z różnych zakresów: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługi komputera,  przygotowujących do egzaminu na dodatkowe uprawnienia:- energetyczne (palacz kotłów C.O., itp.), - na urządzenia techniczne (dźwigi towarowo-osobowe, suwnice, itp.) i wiele innych - w zależności od potrzeb zakładu pracy. Kadra wykładowców to ok.50 specjalistów.

Od 2000 roku posiadamy Certyfikat Ministerstwa Gospodarki potwierdzający uprawnienia do organizowania kursów w zakresie "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym", a od 2002 roku uprawnienia do prowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych. Od 2007 roku zaświadczenia na te szkolenia wystawiane są w języku angielskim.

Posiadamy własną salę wykładową, w której organizowane są zajęcia dla grup do 12 osób. Jednak oprócz szkoleń stacjonarnych, bardzo często organizujemy szkolenia wyjazdowe. Przy szkoleniach zleconych program i warunki organizacyjne są każdorazowo uzgadniane ze Zleceniodawcą.